سامانه جامع شکایات سازمان منطقه آزاد ماکو

دانلود راهنمای مراحل ثبت و پیگیری شکایت

ثبت و پاسخگویی به شکایات

ComplaintBanner

«به درستی که نیازهای مردم بر شما از جمله نعمت های خداست بر شما، از نعمت های خدا ملول نشوید.»امام حسین (ع)

این سامانه در راستای اجرای ماده ۲۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، تکریم ارباب رجوع و رعایت سند حقوق شهروندی، توسط دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد ماکو از تاریخ یکم خردادماه ۱۴۰۰ راه اندازی شده است.

توجه :

الف) شکوائیه باید در حیطه اختیارات و وظایف سازمان منطقه آزاد ماکو باشد.
ب) ماهیت موضوع موردنظر شما باید «شکایت» باشد.
ج) شکوائیه باید واضح، شفاف، مستند و مستدل باشد.
د) از توضیحات اضافه و پیوست کردن مدارک غیرضروری خودداری شود. در صورت نیاز به توضیح بیشتر یا مدرک، کارشناسان بررسی کننده شکوائیه، با شما تماس خواهند گرفت.
ه) اطلاعات شخصی ثبت شده براساس قوانین و مقررات جاری در این اداره ثبت و ضبط می گردد.

Close
 

طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع، یکی از هفت برنامه تحول کشور است که به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور به تصویب شورای عالی اداری رسیده و در حال اجراست.

طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع، یکی از هفت برنامه تحول کشور است که به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور به تصویب شورای عالی اداری رسیده و در حال اجراست.